Evenmenten

September 2020

Doelstelling van deze bijeenkomst is het presenteren van de stichting OOCK aan de doelgroepen binnen Capelle en Kimpen. Maar wat wij vooral willen is met u in gesprek over wat u van de stichting verwacht als toegevoegde waarde binnen he werkgebied en dan met name wat de stichting voor de leerlingen kan en moet gaan betekenen.

Want het uitgangspunt van OOCK is: “HET GAAT ALTIJD EN ALLEEN OM DE LEERLING”

Concept programma:

* 16.00 uur ontvangst  * 16.05 uur Interview met de voorzitter  * 16.00 uur Voorstellen bestuursleden  * 16.20 yyrWat is de bedoeling van vandaag  * 16.25 uur sub groepjes met uitdagende stellingen  * 17.25 uur Walking Diner  * 18.00 uur Korte bespreking stellingen  * 18.15 uur Netwerkborrel  * 19.00 uur einde Kick-Off

Bij deze Kick-Off kunnen gezien de Corona maatregelen 100 gasten aanwezig zijn. Wij streven naar een aanweigheid vanuit de scholen, het bedrijfsleven en de beide gemeenten. Uiteraard dit alles volgens de Corona maatregelen.

DE Kick-Off wordt gehouden in de aula van het IJssel College.

U ontvangt binnenkorte de uitnodiging om aanwezig te zijn. 

Heeft u vragen mailt u dan even naar onze programmamanager Peter Regoord (info@stichtingoock.nl)

 

Oktober 2020

Tijdens deze week gaan Capelse en Krimpense ondernemers naar de scholen om de leerlingen voor te bereiden op het Scholieren Netwerk Evenement. 

Zij doen dit door in de lessen te vertellen hoe “Netwerken” nu eigenlijk werkt. Wat doe je wel en wat doen je niet. Wat voor kleding trek je aan. Hoe stap je op een ondernemer af. Mag je alles vragen aan een ondernemer. Heb je een doel voor ogen als je gaat netwerken?

Allemaal vragen waarop de ondernemers het antwoord kennen en met de leerlingen delen. Op deze maniet komen de leerlingen nog beter aan de start tijdens het Scholieren Netwerk Evenementen 2020.

Evenmenten

July 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

September 2020

Bijeenkomst betrokken partijen (scholen, ondernemers en instellingen) Maximaal 100 personen (op gepaste afstand). Doelstelling van deze bijeenkomst is het optimaal presenteren van de stichting, haar doelstellingen, het bestuur en het programma. Maar vooral proberen de mensen mee te laten denken in wat OOCK voor leerlingen in Capelle en Krimpen gaat betekenen in de praktijk.

Oktober 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

November 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

December 2020

Scholieren Netwerk Evenement 2020 in Sporthal Schenkel.

500 Capelse en Krimpense leerlingen van het Praktijk Onderwijs, VMBO, VBMO t en MAVO ontmoeten ruim 50 ondernemers. 

De leerlingen zijn allemaal een uur aanwezig en in dit uur ontmoeten zij 6 ondernemers. In groepjes van 2 leerlingen gaan zij op afspraak langs de ondernemers die zij zelf vooraf hebben uitgekozen en waarmee zijn vooraf een afspraak gemaakt hebben. Tijdens een gesprek praat de ene leerling en observeert de andere leerling. Zo komen beide leerlingen 3 keer aan een “echt” netwerk gesprek.

Met deze netwerk ervaring zullen de leerlingen op het moment dat zij de gspekken voor hun toekomst gaan voeren nog beter voor de dag komen. En wie weet staat hun toekomstige werkgever wel op het Scholieren Netwerk Evenement!

Docenten en Ondernemers ontmoeten elkaar in hun eigen omgeving. 

De ondernemer gaat op bezoek bij de docent en omgekeerd. Door in elkaars “wereld” te stappen zullen zij ervaren dat de beide werelden toch wel verschillend zijn. 

Door bij elkaar in de keuken te kijken zullen beide groepen meer begrip gaan krijgen voor de ander en ontstaan er mogelijk andere manieren binnen het onderwijs en wordt de hoe om te gaan met de schoolverlater mogelijk ook geoptimaliseerd. 

En door elkaar te leren kennen komt men nader tot elkaar en zullen er in de toekomst (hopen wij) sneller tot het uitwisselen van informatie worden overgegaan.

p/a Pelikaanwege 1
2903 Capelle aan den IJssel

0851234567

info@stichtingoock.nl